Het Europese project MollVIS (Mobile Language Learning for Visually Impaired Students), richt zich op het ontwikkelen van een praktische taalcursus Duits voor slechtzienden en maakt gebruik van Windows, Apple en Android applicaties. De resultaten van de voorgaande op IT-gebaseerde taalcursussen voor slechtzienden die de Europese projecten ALLVIP, ELLVIS en VET4VIP hebben opgeleverd, vormen de basis voor dit nieuwe project. MollVis wordt financieel ondersteund door het Europese programma Lifelong Learning Program Centralized LANGUAGES (KEY ACTIVITY 2) – KA2 Action Multilateral Projects dat op 1 januari 2014 van start is gegaan en eindigt op 31 december 2015.

Het team van experts dat bij het project betrokken is, bestaat zowel uit vertegenwoordigers van organisaties voor slechtzienden als uit experts van taleninstituten, universiteiten en andere organisaties die ten doel hebben om mensen met een visuele handicap te ondersteunen.

Nadat de behoeften en verwachtingen van de gebruikers in kaart zijn gebracht en tijdens de eerste meeting in Edinburgh (27 en 28 februari 2014) tot een ontwerp hebben geleid, werd fase 1 afgerond in Brasov (11 en 12 juni 2014). Het team heeft de meest toegankelijke en bruikbare hardware en software geselecteerd die in de eerste testfase gebruikt wordt en vervolgens voor de gratis beschikbare cursus. De geselecteerde apparatuur is als volgt:

 • I-phone 5s
 • I-pad4
 • Acer Iconia
 • Nokia Lumia 520
 • Samsung Galaxy 4 (Android 4.1)
 • Google Nexus 7

Het totale project bestaat uit drie fasen:

Fase 1:

Deze fase richt zich op het testen van een ‘ruwe beta’ app op een beperkt aantal apparaten (zie test-regime hieronder) om te (laten) zien hoe het concept in de praktijk werkt. Dit is een belangrijke fase, omdat het de inzichten en ideeën van de ontwikkelaars vertaalt naar een kleinschalige maar realistische testfase. Het stelt de ontwikkelaars in staat potentiële technische en logistieke euvels vast te stellen die het succes van de taal-app kunnen vertragen of in de weg kunnen staan. Deze fase, door deze binnen een kleine en interne groep MollVis partners uit te voeren, geeft tevens ruimte aan de interne feedback over de app tussen de testers en de overige betrokkenen, zodat onnodige risico’s en onwenselijke blootstelling aan anderen tot een minimum beperkt blijft. Dit is dan ook waarom het programma in deze fase nog niet aan externe belangstellenden beschikbaar wordt gesteld.

Ook moeten we in deze fase de adaptieve toegankelijkheid bepalen om er zeker van te zijn dat de app beantwoordt aan de behoeften van de visueel beperkte gebruikers.

In deze fase stellen we ons ten doel om elk apparaat en operationeel systeem af te zetten tegen de volgende criteria:

 • Duidelijkheid krijgen over de manier waarop gebruikers begrijpen hoe ze de app moeten gebruiken;
 • Verifiëren in hoeverre de specificaties voor het operationeel systeem adequaat zijn;
 • Valideren hoe bruikbaar de retentie is van de opdrachten binnen de mappenstructuur;
 • Verifiëren hoe snel het systeem reageert bij de verschillende operationele systemen;
 • Ervoor zorgen dat de gebruiker de procedures accepteert;
 • De eisen herberekenen bij alle operationele systemen;
 • Alle interfaces testen tussen verschillende testgroepen;
 • De effectiviteit van de taalprogramma’s bepalen;
 • Verifiëren dat het systeem technisch stabiel is;
 • Het basisontwerp verifiëren;
 • De functionaliteit van de software verifiëren;
 • De toegankelijkheid van de app verifiëren;
 • Het identificeren en adresseren van potentiële obstakels voor de volledige implementatie;
 • Het produceren van voorbeelden van alle outputs.

Fase 2: 

Met het voortbouwen op de output van fase 1, maken de ontwikkelaars gebruik van alle feedback en brengen deze in bij de volgende ontwikkelfase van de taalapp. Bij het afronden van deze fase is bekend wie verantwoordelijk zijn voor het testen van de verschillende operationele systemen en apparaten binnen de organisaties. De app kan nog niet breed uitgezet worden, omdat het product nog niet volledig gereed is voor release. In deze fase moet de focus liggen op het ontwikkelen van de volledige toegankelijkheid van de app, terwijl het ook belangrijk is dat de app aantrekkelijk is voor zowel de ziende gebruiker als de slechtziende of blinde gebruiker. Tijdens deze fase moeten we ons tijdens de ontwikkeling en het testen richten op:

 • Het bepalen en documenteren van alle essentiële applicaties;
 • Het verzorgen van een gedetailleerde analyse van de testprocedures;
 • Bestaande retentieschema’s opnieuw bekijken en aanpassen waar nodig;
 • Het ontwikkelen van een programma van eisen aan de hand van vereiste resultaten en van materiaalbronnen;
 • Het in acht nemen van veiligheidsaspecten en procedures met betrekking tot toestemming en beperking van het gebruik van de app;
 • Het definitief maken van het systeemontwerp;
 • Het voltooien van de specificaties en procedures voor conversie;
 • Het voltooien van de gebruikersdocumentatie (1e versie);
 • Het geheel testen;
 • De focus blijven houden op toegankelijkheid;
 • Het vaststellen van de stabiliteit van de software van de verschillende operationele systemen.

Fase 3:

Dit is de laatste testfase die vergezeld gaat van de brede disseminatie en exploitatie van de MollVIS taalapp. Tijdens deze fase kunnen ook personen buiten de kring van ‘testorganisaties’ de app gedurende een bepaalde periode testen. Opnieuw zullen tijdens deze testperiode de volgende twee thema’s centraal staan:

 1. Toegankelijkheid
 2. Gebruikersgemak.

Terugkoppeling van de testpersonen zal worden gebruikt in de uiteindelijke release als aan de volgende criteria is voldaan:

 • Volledige specificaties voor de MollVIS app (inclusief systeem en software) zijn in detail gereed en aanbevelingen voor verdere aanpassing en gebruik zijn vastgesteld;
 • Aanbevelingen zijn gedaan voor zaken die nog aandacht behoeven, voordat volledige implementatie plaats kan vinden;
 • Systeem management procedures zijn gereed;
 • Additionele ideeën voor het ontwikkelen van het systeem zijn vastgesteld;
 • Eisen voor de update van nieuwe systemen of software zijn geïdentificeerd;
 • Oplossingen voor problemen in het systeem zijn vastgelegd;
 • Het marketing- en disseminationplan is ontwikkeld.